Tìm hiểu giấc mơ khi thấy bướm

Con đẹp tượng trưng cho tâm lý và trí tuệ, con bước ra từ chiếc kén kiên cố là tượng trưng cho việc sẽ có được sinh mệnh mới.

bay lượn thành bầy đàn biểu thị người nằm mơ sẽ có cuộc sống hạnh phúc như ý.

Mơ thấy bướm bị gẫy cánh có nghĩa là vì thất vọng khiến cho mình bị mất đi lòng tin vào cuộc sống, việc kinh doanh bị tổn thất, cơ thể bị bệnh tật, bị quấy nhiễu.

Mơ thấy bướm sà xuống đỉnh đầu hoặc mũ của mình, người nằm mơ sẽ do được đề bạt mà được lên liền ba cấp, hoặc trở thành phú ông.

Mơ thấy bắt bướm có nghĩa là người trong mộng sẽ đồng ý mối lương duyên với mình. Nhưng nếu con bướm trên tay lại bay đi thì có nghĩa là người con gái đó sẽ kết hôn với ngưòi khác.

Hóa nhộng thành bướm, thay đổi cuộc đời mới

Con bướm đẹp tượng trưng cho tâm lý và trí tuệ, con bướm bước ra từ chiếc kén kiên cố là tượng trưng cho việc sẽ có được sinh mệnh mới.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *